Molekyler

Hvad er et molekyle?

 • Et molekyle er en kemisk forbindelse, som består af ikke-metaller.
 • Vand (H2O) er det klassiske eksempel på et molekyle. Bemærk, at både H og O er ikke-metaller.
 • Molekyler er altid neutrale (der er altid balance mellem plus og minus).

Navngivning 

 • Navngivning af molekyler sker efter denne strategi:
  1. Skriv navnene på molekylets atomer i samme rækkefølge som de står i molekylformlen.
  2. Hvis der er mere end ét af et givet atom, skal antallet angives med et såkaldt præfiks (di, tri, tetra og så videre).
  3. Tilføj endelsen id til det sidste atom.
 • Eksempel: N2O3 navngives dinitrogentrioxid. De to N-atomer giver dinitrogen, og de tre O-atomer giver trioxid.

Molekylers opbygning

 • Molekyler indeholder kovalente bindinger.
 • Eksempel: H2O indeholder to kovalente bindinger:
 • Molekyler er små enheder uden den store tiltrækning til hinanden. Derfor har molekyler forholdsvis lave smelte- og kogepunkter (sammenlignet med
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind