Polær og upolær

Molekyler og kemiske bindinger er enten polære eller upolære. På denne side viser vi dig, hvordan man (ved hjælp af elektronegativitet) kan bestemme, om molekyler/bindinger er polære eller upolære.

Polære og upolære bindinger

Man afgør, om en binding er polær eller upolær, ved at se på forskellen i elektronegativitet mellem atomerne: 

 Forskel i elektronegativitet (∆EN)
Polær bindingStørre end 0,5
Upolær bindingMindre end 0,5

∆EN er en forkortelse for forskel i elektronegativitet

Hvad er en polær binding?

En binding mellem to atomer kaldes polær, hvis forskellen i elektronegativitet mellem de to atomer er større end 0,5. 

Vi ser her et eksempel på et molekyle med to polære bindinger:
 

Vand-molekylet.

O har en elektronegativitet på 3,5 mens H har en elektronegativitet på 2,1. Forskellen i elektronegativitet er dermed 1,4:

1,4 er klart over 0,5, og derfor er de to bindinger polære.

Da O har den højeste elektronegativitet, forskydes elektronerne lidt op mod O. Dermed bliver O svagt negativt ladet, mens de to H-atomer bliver svagt positivt ladede. Det plejer man at illustrere således:

Symbolet δ udtales delta og er det lille d i det græske alfabet. δ+ symboliserer, at H-atomerne er svagt positivt ladede, mens δ- symboliserer, at O-atomet er svagt negativt ladet. 

Hvad er en upolær binding?

En binding mellem to atomer kaldes upolær, hvis forskellen i elektronegativitet mellem de to atomer er mindre end 0,5.

Vi ser her et eksempel på et molekyle med upolære bindinger:

Ethan-molekylet.

Molekylet består af C-H bindinger og en enkelt C-C-binding.

C-H bindingerne

C har en elektronegativitet på 2,5 mens H har en elektronegativitet på 2,1. Forskellen i elektro-negat

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind