[0]

Det periodiske system

Forstå det periodiske system. Vi gennemgår alt det du behøver at vide om det periodiske system, uanset om du har Kemi C, Kemi B eller Kemi A.

Kompendiet hjælper dig blandt andet med at forstå betydningen af:

Alle begreberne forklares med letforståelige figurer.

Her får du et uddrag fra siden om, hvordan du aflæser det periodiske system:

Elektronstrukturen

Tallene i højre side angiver elektronstrukturen. Det vil sige, hvor mange elektroner, der er i de forskellige skaller. Vi kan se, at Na har 2 elektroner i skal 1, 8 elektroner i skal 2 og 1 elektron i skal 3, og ingen elektroner i skal 4, skal 5, skal 6 og skal 7. Bemærk også, at summen af elektronerne er lig med atomnummeret: 2 + 8 + 1 = 11. Der er altså 11 negative elektroner i Na i alt. Det passer med atomnummeret som også er 11, fordi der er 11 positive protoner i kernen. Atomet er dermed neutralt alt i alt. 

Bemærk at der kan være forskel fra et periodisk system til et andet, så du kan ikke være sikker på, at elektronstrukturen altid står i højre side som her - og der findes også mange periodiske systemer, hvor elektronstrukturen slet ikke er angivet. Man kan dog ofte genkende elektronstrukturen ved, at den normalt er skrevet med mindre tal end både atomnummeret og atommassen/molarmassen.

Den røde metaltrappe

Den røde metaltrappe adskiller grundstofferne i metaller og ikke-metaller:

Metallerne ligger under trappen, mens ikke-metallerne ligger over trappen.

Romertallene over hver hovedgruppe

Den vigtigste del af det periodiske system er de otte lodrette hovedgrupper (markeret med grønt):

Hver hovedgruppe har et nummer som skrives med romertal:

Ovenover første hovedgruppe ude til venstre ser vi romertallet, I, som betyder 1. Over næste hovedgruppe ser vi romertallet, II, som betyder 2. Over næste hovedgruppe ser vi romertallet, III, som betyder 3. Derefter kommer hovedgruppe IV, som betyder 4, og sådan bliver det ved op til hovedgruppe VIII, som betyder 8.

Hovedgrupperne er særligt vigtige, fordi hovedgruppenummeret angiver, hvor mange elektroner atomet har i sin yderste skal. Og det er netop antallet af elektroner i yderste skal, der bestemmer et atoms kemiske egenskaber.

De vandrette perioder

Det periodiske system er opdelt i 7 vandrette perioder:

Periodenumrene ses ude i venstre side på ovenstående figur. H (hydrogen) og He (helium) ligger for eksempel i periode 1, mens Li (lithium) er første atom i periode 2.

Periodenummeret angiver, hvor mange skaller atomet bruger. Et atom fra periode 3 har for eksempel brug for 3 skaller. Na (natrium) ligger i periode 3, og har dermed brug for 3 skaller. Periodenummeret angiver dermed også, hvilken skal der er den yderste. Så for eksempelet atom fra periode 3, har sine yderste elektroner i skal 3, mens et atom fra periode 4, har sine yderste elektroner i skal 4.

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Det periodiske system

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.