De fem søjler

De fem søjler er de fem grundlæggende elementer i enhver muslims gudsdyrkelse og rituel praksis. Når muslimen overholder disse fem "bud", er han en god muslim. 

I disse noter forklarer vi de fem søjler i islam nærmere. Du får et overblik over trosbekendelsen, muslimernes bønspraksis, hvad det vil sige at yde almisse, faste - herunder især ramadanen - og om valgfarten til Mekka. Hvad betyder de fem søjler i praksis? Hvad indebærer overholdelsen af dem? 

1. Trosbekendelsen (shahada)

 "Der er ingen gud foruden Allah, og Muhammed er hans sendebud" – trosbekendelsen, som alle muslimer kan forenes om. Kan man sige ja til disse to punkter og efterleve dem, regnes man for muslim – grundigere undervisning anses ikke for nødvendig!

2. Bønnen (salat)

Der er fastsat ganske nøje regler for den rituelle bøn, som muslimerne er forpligtet på. Dette gælder ordene, der siges, tidspunkterne for bønnen, bederetningen, bedestillingerne og deres rækkefølge, den rituelle renselse før bønnen osv. Salaten skal forrettes snarest muligt, når råbene fra minareten har lydt. Derefter skal den troende muslim forlade hverdagsverden og træde ind i bønnens hellige sfære.

Man vender sig imod Ka'baen i Mekka, der det helligste sted i islam. Selve bønnen skal foretages disciplineret, og man skal følge den person der leder bønnen, dvs. imamen. Dette skal ske lige meget hvor man beder: Islam er ikke en religion for individualister.

Formål med bønnen

  • tilgivelse
  • bedebøn (at bede om noget)
  • vise sin kærlighed til Gud
  • ydre dimensi
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind