[28]

Retninger og bevægelser

Islam er en religion med et vidtforgrenet system af retninger, der alle har det samme udgangspunkt: Troen på, at der ikke er andre guder end Allah, og at Muhammed er hans sendebud. 

På de følgende sider får du et overblik over de to største retninger inden for islam: Sunni- og shia-islam, deres historie, og hvordan de er forskellige.

Vi giver dig også et overblik over sufismen, som er en bevægelse, der går på tværs af de to overordnede retninger inden for islam.

Du får også et kort overblik over andre retninger og bevægelser i islam: