Koranen

Koranen er islams helligskrift. Den anses som Allahs endegyldige, klare og ufejlbarlige åbenbaring til menneskeheden. Det er Allahs direkte tale, som den er blevet åbenbaret til profeten Muhammed.

Koranen er det helligste i islam

Koranen er det helligste i islam. Det skyldes, at den ikke blot er en bog, men Allahs direkte og ordrette tale til mennesket. Når en muslim reciterer fra Koranen, så reciterer de ikke blot en bog, men Allahs egne ord. Som Allahs åbenbarede ord har Koranen omtrent samme status for muslimer, som Jesus har for kristne. I kristendommen opfattes Jesus nemlig som Guds åbenbarede ord, hvorimod de kristnes helligskrift, Bibelen, er skrevet af mennesker.

Koranens opbygning

Koranen består af 114 kapitler, kaldet sura, som består af mellem 3 og 286 vers (aya). Alle suraer i Koranen har deres eget unikke navn, som muslimer bruger, når de henviser til en sura. En muslim vil fx ikke henvise til sura 2, men i stedet til fx al-Baqara (det betyder koen), som er suraens navn.  På skrift ser man dog ofte henvisninger til kapitel og vers, fx: 2:1, som betyder sura 2, vers 1.

Der er ingen kronologi i Koranen, da alle suraer simpelthen er placeret efter tekstens længde med de længste først. Den eneste undtagelse er den første sura, som kaldes “åbningen” (al-Fatiha), og som altid reciteres ved de daglige bønner.

Til brug for særlige fællesbønner om natten under ramadanen er Koranen også inddelt i 30 afsnit, ét for hver nat under ramadanen. Disse afsnit kaldes juz.

Temaer i Korane

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind