Sufisme

Her finder du et overblik over sufismen, som er en bevægelse der går på tværs af islams to hovedretninger.

Hvad er sufisme?

Sufismen beskæftiger sig med at opnå en særlig visdom og nærhed med Allah, som ellers ikke kan opnås. Sufismen har fokus på inderlighed og oprigtighed i troen. Sufismen kan opfattes som en parallel til de seks trosartikler og de fem søjler. Hvor de seks troartikler handler om den intellektuelle tro, og de fem søjler handler om den udadvendte praksis, handler sufismen om den indadvendte praksis.

Sufismen kaldes også for islams mystiske dimension. Mystik er en betegnelse for åndelige oplevelser, hvor man oplever at blive ét med gud eller universet og ikke længere sanser den fysiske verden omkring sig. Det er også en inadvendt stræben efter renselse af sjælen gennem bøn og meditation. I begrebet islamisk mystik ligger også, at sufismen indeholder en form for hemmelig viden om Allah og om virkelighedens indretning, som kun er mulig at få indsigt i gennem en indre renselsesproces. Oftest er den mystiske oplevelse et resultat af forberedelser eller øvelser, der skal fremkalde den.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at sufismen ikke er en selvstændig ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind