Sunni- og shia

Hvad er sunni-islam?

Sunni-islam, også kaldet sunnisme, er den største trosretning inden for islam. Når man taler om islam som religion eller muslimer som gruppe uden nærmere uddybning, så mener man oftest sunni-islam, da et sted mellem 80-90% af alle verdens muslimer tilhører denne retning. 

Betegnelsen sunni hentyder til, at sunni-muslimer, også kaldet sunnitter, hævder at være dem, som følger profeten Muhammeds livsførsel og sædvane (sunna). Sunni-islam kan i hovedtræk beskrives med de seks trosartikler og de fem søjler.

Hvad er shia-islam?

Shia-islam, også kaldet shiisme, er den næststørste trosretning inden for islam med ca. 10-20% af alle muslimer. Retningen brød med det muslimske samfund i slutningen af 600-tallet e.Kr. på grund af uenigheder om, hvem der skulle være kalif, dvs. Muhammeds efterfølger (se mere om striden nedenfor). 

Grundlæggende tror shia-muslimer, også kaldet shiitter, på det samme som sunni-muslimer, men med nogle forskelle. Centralt i shia-islam er opfattelsen af, at Ali, Muhammeds fætter og svigersøn, var Muhammeds retmæssige efterfølger som muslimernes leder. Shia-islam har fået sit navn efter det arabiske shiat Ali, som betyder “Alis gruppe”.

Denne opfattelse fører til nogle særtræk i shia-islam, som ikke findes i sunni-islam:

  • Shia-islams religiøse ledere (imamer) er ufejlbarlige og udpeget af Allah fordi de nedstammer direkte fra Muhammed og Ali. Derfor bliver de beundret som forbilleder.
  • Shia-islam har tilføjet Ali til trosbekendelsen (shahada). Når shia-muslimer fremsiger trosbekendelsen tilføjer de: “Og Ali er Allahs ven”. Dette understreger opfattelse
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind