Analyse

”Ane-Mette” er en typisk novelle fra det moderne gennembrud. Det betyder, at den skildrer en realistisk virkelighed og er kritisk over for denne virkelighed. Novellen forholder sig til samfundet på den tid, teksten er skrevet, og den sætter problemer under debat.

Personerne i novellen er typiske repræsentanter for 1800-tallets landsbybeboere. Vi møder ‘den rige Anders Jensen’ og ‘den fattige Elsebeth’. I analysen fokuserer vi på, hvordan personbeskrivelserne understreger kontrasten mellem rig og fattig. På grund af kontrasten bliver Elsebeths ringe levevilkår tydelige, og klasseforskellene fremstår urimelige. 

Beskrivelserne af det fysiske og det sociale miljø i “Ane-Mette” er præget af store kontraster. Det sociale miljø er kendetegnet ved en stor forskel på rig og fattig. Miljøet tematiserer kritisk de store klasseforskelle i 1800-tallets landsbysamfund, og kritikken er med til at sætte problemer under debat.

Sproget afspejler det landlige 1800-talsmiljø. Novellens billedsprog skaber en idyllisk stemning, men billedsproget indeholder også kontraster, som bryder idyllen.

Fortælleteknikken medvirker til, at vi får indblik i de store klasseforskelle. Novellen er fortalt med en ironisk fortællestil, som fremstiller forskelsbehandlingen på rig og fattig som urimelig. Samtidig fortælles novellen på en måde, så vores sympati placeres hos Elsebeth.

Kompositionen er lineær og fører os skridt for skridt gennem historien. Fortællingens vendepunkt er, da Ane-Mette graves op af jorden, da det har betydning for hovedpersonens og handlingens udvikling.

Novellen er på mange måder klassisk for genren, men bryder med novellegenrens kendetegn ved at indlede med en lang præsentation. Den lange præsentation guider os som læsere til at lave en bestemt tolkning, fordi den skaber sympati for Elsebeth.

Se også vores guide til novelleanalyse:

Novelleanalyse

Denne analysemodel til noveller er tænkt som en hjælp til dig, der skal analysere en novelle i dansk. Den kan bruges som inspiration til alle typer af noveller, og den er god, uanset om du skal skrive opgave eller skal til eksamen.