Komposition

Kaldes også opbygning.

Handlingen i “Ane-Mette” er bygget op som et lineært forløb. Det giver novellen et realistisk præg. Teksten begynder med en præsentation, som introducerer os til miljøet og Elsebeth samt giver os en forsmag på novellens tema: Forskellen på rig og fattig. I fortællingen optræder et vendepunkt, idet handlingen afgøres ved, at Ane-Mette graves op af jorden. Dette giver Elsebeth mulighed for at slutte fred med sin skyldfølelse og begrave Ane-Mette på ny. Slutningen er lukket, men den sørger alligevel for, at novellen sætter problemer under debat.

Handlingen er lineær

Handlingen i “Ane-Mette” er bygget op som et lineært forløb. Begivenhederne fortælles i kronologisk rækkefølge, dvs. i den rækkefølge, de i virkeligheden ville foregå.

Teksten starter med en præsentation af det fysiske og sociale miljø, og langsomt zoomer fortællingen ind på tekstens hovedperson, Elsebeth. Vi hører Elsebeths baggrundshistorie og dernæst om den begivenhed, som er fortællingens omdrejningspunkt: At hendes afdøde datter skal graves op af jorden for at give plads til Anders Jensens afdøde datter, Kjesten.

Handlingen er sammenhængende og strækker sig fra én begyndelse til én slutning uden afbrydelser i form af store spring frem eller tilbage i tid.

Virkning

Det lineære handlingsforløb giver “Ane-Mette” et realistisk præg. Den kronologiske rækkefølge er i overensstemmelse med, hvordan vi oplever virkeligheden. Det naturlige forløb medfører, at vi ikke hæfter os ved selve handlingens forløb, men lægger vores fokus andre steder i novellen, fx på personerne og miljøet.

Teksten begynder med en præsentation

“Ane-Mette” begynder med en præsentation. Vi præsenteres først for de fysiske omgivelser. Vi hører om Lillelunde By og følger vejen hen til kirken og kirkegården, som ligger på bakkedragets højeste og yderste punkt.

Præsentationen er meget beskrivende og rummer detaljer, billedsprog og besjælinger. Fx er vejen besjælet: “Den Vej, der fra Lillelunde By fører i Vest, bugter sig først paa en Strækning af næsten en Fjerdingmil henover fladt Land med spredtliggende Gaarde og grønne Agre. Derpaa kravler den møjsommelig op ad en knudret og ufrugtbar Højderyg, der temmelig brat hæver sig fra Slettelandet”. Den får menneskelige egenskaber ved, at den ’kravler møjsommeligt’, som en vej ikke bogstaveligt kan gøre, da det er en bevidst handling. De spændende og levende beskrivelser fanger vores opmærksomhed og sætter en stemning.

I præsenta...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind