Personkarakteristik

Elsebeth er hovedpersonen i “Ane-Mette”. Hun er en fattig enke, som kæmper med sorg og skam. Niels Nilen er Elsebeths afdøde mand. Hans handlemåde fortæller os, at han var en alkoholiker, der forsømte sin familie. Elsebeths urimelige levevilkår bliver særligt tydelige på grund af kontrasten til den rige Anders Jensen.

Elsebeths er en fattig enke, som kæmper med sorg og skam

“Ane-Mette” fortælles fra den fattige kone Elsebeths synsvinkel. Hun hører til i landsbyens laveste sociale klasse. Elsebeth er enke og bor “ude paa Marken med fire Børn i en faldefærdig Hytte”. Elsebeths fysik og påklædning fortæller os noget om hendes sociale tilhørsforhold: Hun hører til landsbysamfundets fattigste. Vi får at vide, at Elsebeth bærer en fattig højtidsdragt. Hendes hånd er en “knoklet, af Arbejde mishandlet Haand”, hvilket indikerer, at hun har udført meget fysisk arbejde gennem tiden.

Vi får at vide, at Elsebeth har kæmpet “en stum kamp for livet”:

Iøvrigt havde ikke mange den Gang nogen Tanke tilovers for den stakkels Moder som sad ude paa Marken med fire Børn i en faldefærdig Hytte og kæmpede en stum Kamp for Livet. Hun var fremmed der paa Egnen, og i sin Ærekærhed talte hun aldrig selv til nogen om, hvad hun led. Men endnu sad der dybe Mærker af disse Aars forsmædelige Elendighed i hendes ejendommeligt langagtige, maskestive Ansigt, hvis Udtryk Sorg og Slid og Sult tidligt havde ældet og sløvet.

Elsebeth har haft det hårdt, og hun har kæmpet med sorg, slid og sult. Alligevel har hendes kamp været stum. Hun har på grund af sin ærekærhed ikke brokket sig til nogen om sin elendighed. Beskrivelsen får os til at opfatte Elsebeth som en stærk og selvstændig kvinde. Hun bukker ikke under for de svære vilkår, og hun beder ikke om hjælp til at klare sig. 

Elsebeth holder sig tilsyneladende for sig selv. Hun er udelukkende kendt på egnen, fordi hun har været gift med Niels Nilen:

Det var en Kone, der var vel kendt i Egnen, hvor hun almindeligvis gik under det besynderlige Navn: Niels Nilens Brud. Hvorfra hun stammede, hvem hun oprindelig var, og hvad hun egentlig hed, havde man næsten glemt. Thi baade sit Navn og sin Berømmelse skyldte hun udelukkende sin for fire Aar siden afdøde Mand, Niels Nilen, der - endda han blot var en fattig Fjordfisker — havde opnaaet en Navnkundighed, der endnu længe vilde bevare hans Livs Bedrifter mod Forglemmelse.

Elsebeth er reduceret til at være konen til Niels Nilen. Ingen kalder hende ved navn, og det fortæller os, at folk ikke anerkender hende som en selvstændig person. Det siger meget om samtidens kvindesyn: En fattig kone er ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind