Miljøbeskrivelse

Kaldes også miljøkarakteristik eller bare miljø.

Det fysiske miljø i “Ane-Mette” er et landsbysamfund i 1800-tallets Danmark. Beskrivelserne af de fysiske omgivelser er præget af kontraster. Det sociale miljø er kendetegnet ved en stor forskel på rig og fattig. Miljøet tematiserer kritisk de store klasseforskelle i 1800-tallets landsbysamfund, og kritikken er med til at sætte problemer under debat.

Det fysiske miljø er kendetegnet af kontraster

Det fysiske miljø i “Ane-Mette” er et landsbysamfund i 1800-tallets Danmark. Beskrivelserne af det fysiske miljø er præget af kontraster. I novellens begyndelse præsenteres de fysiske omgivelser:

Selve Kirkegaarden er nøgen og uhyggelig — opreven af Vestenvinden, der uhindret kaster sig ind over Gravene. Men rundt omkring Aasen breder Landet og Fjorden sig i milevid Forening for ens Øjne, og i Vest — hvor Brinken sænker sig stejlt og vildt — svæver Blikket ud over en stor, inddæmmet, nu ganske tilgroet Fjordvig opfyldt med høje Rør og Siv, over hvis bølgende Flade der i det sildige Efteraar lægger sig de vidunderligste Toner af Gult og Rødt og Orange, og hvorfra der navnlig ved Aftenstid, naar Solen gaar ned bag de blaanende Højder i Vest, stiger et næsten øredøvende Spektakel af Fugleskrig, et Virvar af pibende, snadrende, fløjtende og skræppende Stemmer, der som en Helvedes Koncert stiger herop i Højdernes paradisiske Fred.

Beskrivelsen rummer nogle kontraster: Der er både idyl og uhygge på spil. Kirkegården beskrives som nøgen og uhyggelig, mens landskabet omkring den beskrives i positive vendinger. Fortælleren bruger betegnelsen “en Helvedes Koncert” om fuglenes “øredøvende spektakel”, som stiger op i “Højdernes paradisiske Fred”. Her ser vi kontraster i billedsproget mellem paradis kontra helvede og øredøvende spektakel kontra fred.

Med billedsproget fremstil...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind