Normalfordeling

Bestem sandsynlighed

Du kan bestemme sandsynligheder i en normalfordeling med sandsynlighedslommeregneren.

Vælg fanen "Fordeling" og derefter "Normal" i drop-down-menuen.

Indtast middelværdien μ og spredningen σ.

Vælg derefter hvilken type sandsynlighed, du vil bestemme:

  • Du bestemmer P(a) ved at vælge "venstresidet" (ikonet med "]").
  • Du bestemmer P(a) ved at vælge "højresidet" (ikonet med "[").
  • Du bestemmer P(b) ved at vælge "interval" (ikonet med "[ ]").

Indtast derefter a eller a og b og aflæs sandsynligheden til højre for lighedstegnet. Sandsynligheden er givet som et decimaltal, dvs. at du skal gange med 100 for at få sandsynligheden i procent. Hvis fx P(X ≤ -1) = 0,1587, så er sandsynligheden 15,87%.

Bestem fraktiler

α-fraktilen er det tal , der opfylder, at

P(X) = α

Du kan bestemme fraktiler i sandsynlighedslommeregnere...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind