Hypotesetest

Binomialtest

Du kan bestemme acceptområdet i et binomialtest ud fra antalsparameteren n, værdien p0, som indgår i nulhypotesen, og signifikansniveauet α (i decimaltal).

Du kan bestemme acceptområdet på følgende måde:

 • Dobbeltsidet test: Acceptområdet er på formen {t1, t1 + 1, …, t2}.
  Du bestemmer t1 med kommandoen InversBinomial(n,p0,α/2).
  Du bestemmer t2 med kommandoen InversBinomial(n,p0,1 - α/2).
 • Højresidet test: Acceptområdet er på formen {0, 1, …, t}.
  Du bestemmer tallet t med kommandoen InversBinomial(n,p0,1 - α).
 • Venstresidet test: Acceptområdet er på formen {t, + 1, …, n}.
  Du bestemmer tallet t med kommandoen InversBinomial(n,p0,α).

Når du har bestemt t eller t1 og t2, så kan du opskrive acceptområdet.

Det kritiske område består af de værdier i m...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind