Kommandoer

På de næste sider gennemgår vi en lang række kommandoer og funktioner i GeoGebra™. Vi har delt kommandoerne op efter emne:

Kommandoerne kan bruges til at løse rigtig mange af de opgaver, som du typisk vil møde i matematikundervisningen. Fx kan GeoGebra bruges til at løse ligninger, tegne grafer, lave regression og bestemme sandsynligheder. Du kan også bruge GeoGebra, hvis du skal konstruere en målfast tegning af en trekant eller konstruere et andet geometrisk objekt.

Sammen med kommandoerne finder du en række eksempler, hvor vi viser, hvordan vi kan benytte kommandoerne til at løse konkrete opgaver.

Kommandoerne er skrevet i kursiv, fx Løsninger(<ligning>,<variabel>). Tegnene <> indikerer, at her skal du indsætte noget i kommandoen. Fx betyder <ligning>, at her skal du indsætte en ligning. I kommandoen Løsninger(<ligning>,<variabel>) skal vi altså indsætte hhv. en ligning og en variabel. Hvis vi vil løse ligningen x2 - 2x + 1 = 0, så skriver vi

Løsninger(x2 - 2x + 1 = 0,x)