Deskriptiv statistik

Når du arbejder i regnearket, så anbefaler vi, at du så vidt muligt bruger henvisninger til andre celler i dine formler og udregninger frem for at skrive tallene ind. Hvis du fx vil lægge tallene i cellerne A2 og A3 sammen, så skal du skrive "=A2+A3".

Ugrupperet datasæt

Indtast eller kopiér datasættet ind i et regneark i GeoGebra™. Markér cellerne med datasættet og vælg "Enkeltvariabelanalyse" i værktøjslinjen (andet ikon fra venstre).

Statistiske deskriptorer

Du kan aflæse statistiske deskriptorer (gennemsnit, spredning, minimum/maksimum og kvartilsæt (inkl. median)) ved at klikke på symbolet ∑x.

De statistiske deskriptorer aflæses i tabellen.

Histogram, punktplot, pindediagram og boksplot

Du kan få vist et histogram, punktplot (punktdiagram), søjlediagram (pindediagram) eller et boksplot ved at vælge diagramtypen i drop-down-menuen.

Du kan justere bredden på søjlerne i histogrammet ved at bruge skyderen i toppen af diagrammet.

Diagrammerne kan overføres til tegneblokken ved at klikke på det ikon, der består af en firkant med en...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind