Differentialregning

Du kan læse mere om differentialregning i kompendiet Differentialregning.

Differentiér en funktion

Hvis du har defineret en funktion f i algebra-vinduet eller CAS, så kan du differentiere funktionen ved at skrive f '(x).

Du kan også bruge kommandoen Afledede(<funktion>) eller Afledede(<funktion>,<variabel>). Du kan altså skrive f '(x)Afledede(f) eller Afledede(f,x).

Beregninger med den afledte funktion

Du behøver ikke at definere den afledte funktion for at kunne lave beregninger med den. Hvis du fx har defineret funktionen f(x), så kan du bestemme den afledte funktions nulpunkter med kommandoen Rod(f '(x)).

Ligning for tangent

Du kan bestemme en tangent til grafen for en funktion med kommandoerne Tangent(<punkt>,<funktion>) eller Tangent(<tal>,<funktion>). <punkt> er koordinaterne til det punkt, hvori du vil bestemme tangenten. <tal> er førstekoordinaten til det punkt, hvori du vil bestemme tangenten.

Du kan fx bestemme tangenten til grafen for funktionen f i punktet (1,2) ved at skrive Tangent((1,2),f) eller Tangent(1,f).

Du kan også finde kommandoen i værktøjslinjen (fje...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind