Funktioner af to variable

Definér en funktion af to variable

Du kan definere en funktion af to variable på samme måde, som du kan definere en funktion af én variabel, dvs. med symbolet ":=" (et kolon efterfulgt af et lighedstegn), fx f(x,y) := x2 + y2 + 2xy.

Bestem en funktionsværdi

Når du har defineret en funktion af to variable, så kan du bestemme en funktionsværdi. Fx bestemmer du værdien af f, når x = 2 og y = 3, ved at skrive f(2,3).

Tegn graf

Du kan tegne grafen for en funktion af to variable ved at definere funktionsforskriften i algebra-vinduet. Du får tegnet grafen i 3D Grafik...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind