Integralregning

Ubestemt integral

Du kan bruge kommandoen Integral(<funktion>,<variabel>) til at bestemme et ubestemt integral eller en stamfunktion.

Hvis du har defineret en funktion f(x), så kan du bestemme integralet ved at skrive Integral(f,x).

Bestemt integral

Kommandoen Integral(<funktion>,<tal>,<tal>) kan bruges til at bestemme et bestemt integral. Når du bruger kommandoen, så bliver området mellem x-aksen og grafen for funktionen markeret på tegneblokken.

Hvis du fx vil integrere funktionen f(x) fra x = 0 til x = 2, så skal du skrive Integra...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind