Funktioner

Definér en funktion

Du kan definere en funktion med tegnet ":=", dvs. et kolon efterfulgt af et lighedstegn, fx f(x) := 2x2 + x + 1.

Funktioner kan defineres både i algebra-vinduet og CAS. Når du har defineret en funktion i det ene vindue, kan du arbejde videre med den i det andet.

Du kan definere en funktion og den tilhørende definitionsmængde med kommandoen Hvis(<betingelse>,<så>). Hvis du fx skal definere funktionen f(x), så skal du skrive f(x):=Hvis(definitionsmængde, funktionsudtryk). Definitionsmængden skrives med ulighedstegn. Tegnet "≤" skrives således: "<" + "=", dvs. et mindre end-tegn efterfulgt af et lighedstegn. Tilsvarende skrives "≥" således: ">" + "=". Eksempel: f(x) := Hvis(0 <= x <= 2, 2x - 3).

Når du har defineret en funktion, kan du bruge en lang række kommandoer på funktionen, fx kan du bestemme nulpunkter, ekstremu...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind