Nulpunkter

Hvad er et nulpunkt?

STX A + B, HF B, HHX A, B + C og HTX A + B

Nulpunkterne for en funktion er de tal i funktionens definitionsmængde, hvor de tilhørende funktionsværdier er 0:

Definition. Nulpunkt.

x ∈ Dm(f) er et nulpunkt for funktionen f, hvis

f(x) = 0

Enhver x-værdi, der opfylder at f(x) = 0, er et nulpunkt for f. En funktion kan altså godt have mere end ét nulpunkt.

Nulpunkterne er førstekoordinaterne til grafens skæringspunkter med x-aksen

Hvis x0 er et nulpunkt for funktionen f, så ved vi, at

f(x0) = 0

Det tilhørende punkt på grafen for f har koordinaterne

(x0,f(x0)) = (x0,0)

Da andenkoordinaten er 0, så ligger (x0,0) på x-aksen. Da (x0,0) både ligger på x-aksen og på grafen for f, så er (x0,0) et skæringspunkt mellem grafen for f og x-aksen.

Når x0 er et nulpunkt, så er x0 altså førstekoordinat til et skæringspunkt mellem grafen for f og x-aksen. Det omvendte gælder også: Hvis grafen...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind