Nulpunkter

Hvad er et nulpunkt?

STX A + B, HF B, HHX A, B + C og HTX A + B

Nulpunkterne for en funktion f er de x-værdier, der opfylder, at f(x) = 0.

Hvis x0 er et nulpunkt for funktionen f, så ved vi altså, at

f(x0) = 0

Det tilhørende punkt på grafen for f har koordinaterne (x0,f(x0)) = (x0,0). Da andenkoordinaten er 0, så ligger (x0,0) på x-aksen. (x0,0) er altså et skæringspunkt mellem grafen for f og x-aksen.

Det omvendte gælder også: Hvis grafen for f skærer x-aksen i (x0,0), så er f(x0) = 0, dvs. at x0 er et nulpunkt.

Aflæs nulpunkter på en graf

STX A + B, HF B, HHX A, B + C og HTX A + B

Hvis grafen for en funktion skære...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind