Noter

Funktionsanalyse

 • En funktionsanalyse kan bruges til at beskrive en funktions egenskaber og give os en idé om, hvordan funktionen opfører sig.
 • En funktionsanalyse kaldes også en funktionsundersøgelse.
 • En funktionsanalyse kan laves ud fra forskriften for en funktion eller ud fra grafen for funktionen.
 • En funktionsanalyse kan bestå af følgende trin:
 1. Bestem definitionsmængden
 2. Bestem eventuelle nulpunkter
 3. Lav en fortegnsundersøgelse
 4. Bestem monotoniforholdene
 5. Bestem eventuelle lokale og globale ekstremumspunkter
 6. Bestem eventuelle asymptoter
 7. Bestem værdimængden

Definitionsmængde

 • Definitionsmængden for en funktion består af de tal, som den uafhængige variabel x kan variere blandt. Definitionsmængden er altså de tal, som funktionen er defineret for, dvs. de tal vi kan "sætte ind i funktionen".
 • Definitionsmængden for en funktion f noteres Dm(f).
 • Definitionsmængden for en funktion består af førstekoordinaterne til punkterne på grafen for funktionen, dvs. at definitionsmængden skal aflæses på x-aksen.

Nulpunkter

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind