Emneopgave (HHX)

Du kan få hjælp til at skrive emneopgave om funktionsanalyse i dette kompendium. Kompendiet indeholder bl.a. oversigter over hvilke "trin" en funktionsanalyse kan bestå af, en gennemgang af hvert trin (fx bestemmelse af nulpunkter og monotoniforhold) og eksempler på funktionsanalyser.

En emneopgave i Matematik indeholder typisk en gennemgang af teori og metoder inden for emnet, eksempler på brug af teorien og metoderne og evt. beviser. En emneopgave om funktionsanalyse kan fx indeholde en beskrivelse af, hvordan en funktionsanalyse kan laves, en gennemgang af hvert trin i analysen og et eller flere eksempler på funktionsanalyser.

Når du skal skrive en emneopgave, så vil du typisk få udleveret et oplæg fra din lærer. Du skal tage udgangspunkt i oplægget, når du skriver din opgave.

Hvis du går på HHX, så skal du skrive en række emneopgaver. En af opgaverne kan være en emneopgave om funktionsanalyse. Emneopgaverne skal dække de emner, der indgår i undervisningen. En del af spørgsmålene til den mundtlige eksamen i Matematik vil tage udgangspunkt i emneopgaverne.