[5]

EU's institutioner

EU har en række institutioner. På de følgende sider gennemgår vi de vigtigste:

Her ser du et uddrag fra siden om Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet er den ene halvdel af den lovgivende magt i EU. I samarbejde med Ministerrådet står Europa-Parlamentet for at afvise, ændre og vedtage den lovgivning Europa-Kommissionen fremsætter. Europa-Parlamentet er den eneste institution i EU, hvor politikerne er valgt direkte af EU’s borgere.

Parlamentets primære opgave er at vedtage lovgivning sammen med Ministerrådet. Når Europa-Parlamentet modtager et lovforslag fra Europa-Kommissionen vil det først blive behandlet i et af Parlamentets udvalg. Her vil parlamentarikerne, der er medlem af det pågældende udvalg, diskutere lovforslaget og eventuelt komme med ændringsforslag. Udvalget stemmer om sin holdning til forslaget, hvorefter udvalgets ordfører fremlægger udvalgets holdninger og ændringsforslag til det samlede Europa-Parlament. I Europa-Parlamentet vil lovforslaget blive diskuteret og til slut vil Parlamentet stemme om forslaget. Forslag vedtages ved flertalsafgørelser.

Europa-Parlamentet har ikke altid være ligestillet med Ministerrådet. Det var først med indførelsen af den almindelige lovgivningsprocedure, at Parlamentet gik fra at have en rådgivende til at have en lovgivende rolle. Der findes stadig nogle lovgivningsprocesser, hvor Parlamentet ikke er ligestillet med Ministerrådet.

Udover at vedtage lovgivning i samarbejde med Ministerrådet, så godkender Europa-Parlamentet også EU’s budget sammen med Ministerrådet.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind