[5]

Om denne webbog

© 2024 Better Students ApS

Titel: EU | Kompendium
Forlag: Better Students ApS, Aarhus, Danmark
Udgivet på: Studienet.dk
Forfatter(e): Redaktionen på Studienet.dk
Udgivelsesår: 2022
Sidst opdateret: 13-06-2024
Antal sider: 47

Hvis du vil citere fra denne webbog, kan du anvende følgende henvisning i APA-format:

Redaktionen på Studienet.dk. (2022). EU | Kompendium. Hentet 15. juni 2024 fra https://www.studienet.dk/eu

 

Litteratur

Den almindelige lovgivningsprocedure. Europa-Parlamentet. https://www.europarl.europa.eu/infographic/legislative-procedure/index_da.html#proposal-adopted 

Den Europæiske Unions Domstol. https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/da/ 

Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). Den europæiske Centralbank. https://www.ecb.europa.eu/ecb/history/emu/html/index.da.html 

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex). Den Europæiske Union. https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/frontex_da 

Det Europæiske Råd. https://www.consilium.europa.eu/da/european-council/ 

EU’s historie. Den Europæiske Union. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu_da 

Europa-Kommissionen. https://ec.europa.eu/info/index_da 

Europa-Parlamentet. https://www.europarl.europa.eu/meps/da/home 

Folketingets EU-Oplysning. https://www.eu.dk/ 

Lovgivningsmyndighed. Europa-Parlamentet. https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/da/powers-and-procedures/legislative-powers 

Om RU. Det Europæiske Regionsudvalg. https://cor.europa.eu/da/about/Pages/default.aspx 

Rådet for Den Europæiske Union. https://www.consilium.europa.eu/da/council-eu/

Stabilitets- og Vækstpagten. De Økonomiske Råd. https://dors.dk/offentlige-finanser/finanspolitiske-rammer/eu-rammer/stabilitets-vaekstpagten 

Sådan arbejder EU. Folketingets EU-Oplysning. https://www.eu.dk/-/media/sites/euobeta/publikationer/saadan_arbejder_eu.ashx 

Typer af EU-love. Europa-Kommissionen. https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu-law_da