[5]

Begreber

Afgørelse

Afgørelser er en type EU-lov. Det er en bindende lov for dem afgørelsen drejer sig om. Det kan være et eller flere lande, virksomheder eller enkeltpersoner i EU.

Amsterdam-traktaten

Amsterdam-traktaten fra 1997 gjorde Schengen-konventionen til en formel del af EU-samarbejdet. Traktaten trådte i kraft i 1999.

Bankunion

Bankunion er en aftale, der gælder for eurolandene. Aftalen går ud på at sikre banksektoren mod økonomiske kriser gennem fælles regler, tilsyn og afvikling af banker. Eurolandene er forpligtet til at være med i aftalen, men alle medlemslande må deltage.

Borgerinitiativ

Borgerinitiativ er et europæisk borgerforslag. Et borgerinitiativ kræver, at minimum en million EU-borgere tilstrækkeligt spredt over minimum syv medlemslande skriver under. For at Kommissionen kan tage et borgerinitiativ op kræver det også, at det handler om et politikområde, hvor Kommissionen har kompetence. Selvom Kommissionen er forpligtet til at kigge på borgerinitiativet, så behøver den ikke bruge borgerinitiativet til at lave et lovforslag.

Brexit

Brexit står for British Exit og er Storbritanniens udmeldelse af EU.

Danmarks fire forbehold

  1. Forbeholdet om unionsborgerskab: Unionsborgerskab erstatter ikke statsborgerskab.
  2. Euroforbehold: Danmark er ikke forpligtet til at indføre euroen.
  3. Forsvarsforbeholdet: Danmark deltager ikke i EU-politik, der påvirker forsvarsområdet. Danmark deltager altså ikke EU’s militære operationer. Forsvarsforbeholdet blev afskaffet ved folkeafstemning 1. juni 2022.
  4. Retsforbeholdet: Danmark deltager ikke i det retslige samarbejde. Det er eksempelvis samarbejde om grænsekontrol, udlændingepolitik og politi.

De fire friheder

Det indre marked i EU består af fire friheder:

  • Fri bevægelighed for varer: Varer kan sælges i alle lande og skal ikke kontrolleres ved grænsen. Varer behøver kun at godkendes i ét EU-land. Handelshindringer er i stort omfang fjernet.
  • Fri bevægelighed for kapital: Man kan frit investere og spare op, hvor man har lyst uden at spørge om lov i sit hjemland.
  • Fri bevægelighed for arbejdskraft: Alle EU-borgere kan frit søge og tage arbejde i andre EU-lande og søge arbejde, hvor de har lyst.
  • Fri bevægelighed for tjenesteydelser: Det er muligt at købe tjenesteydelser af firmaer i andre EU-lande og en virksomhed kan frit slå sig ned i et andet EU-land. M
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind