Noter

EU’s vigtigste institutioner

 • Det Europæiske Råd: Består af stats- og regeringsledere. Fastlægger EU’s politiske dagsorden. Udnævner en række nøgleposter i EU.
 • Ministerrådet: 27 ministre, 1 fra hvert medlemsland, hvilken afhænger af dagsorden. Behandler og vedtager EU-lovgivning i samarbejde med Parlamentet (lovgivende magt). Beslutninger vedtages i de fleste tilfælde med kvalificeret flertal (minimum 55 % af medlemslandenene der repræsenterer min. 65 % af EU’s befolkning) og i nogle tilfælde med enstemmighed.
 • Europa-Kommissionen: 27 kommissærer, 1 fra hvert medlemsland. Kommissærer udpeges af medlemslandene. Har initiativretten ift. lovforslag. Skal sørge for at beslutninger føres ud i livet og at EU-regler overholdes (udøvende magt).
 • Europa-Parlamentet: Den folkevalgte institution. Vælges til forholdstalsvalg. 705 medlemmer. Behandler og vedtager EU-lovgivning i samarbejde med Ministerrådet (lovgivende magt). Fører kontrol med Kommissionen og kan tvinge den til at gå af.
 • EU-Domstolen: EU’s dømmende magt. Sikrer at EU-retten overholdes, fortolkes og anvendes ens i hele EU.

EU-traktater

EU's retsakter

 • Forordning: Direkte lovkrav fra EU, der træder i kraft i medlemslandene, når det bliver vedtaget i EU.
 • Direktiv: Bindende for medlemslandene, men de bestemmer selv, hvordan direktivet gennemføres.
 • Henstilling: En ikke-bindende retsakt som Kommissionen eller Ministerrådet har afgivet. En henstilling kan ikke prøves ved EU-Domstolen.
 • Afgørelse: Kun gældende for dem beslutningen drejer sig om, fx virksomheder.

Lovgivningsprocessen i EU

 • Den almindelige lovgivningsprocedure: Ministerrådet og Europa-Parlamentet er ligestillet i lovgivningsproceesen.
  • Initiativfasen: Kommisionen identificerer et problem eller et behov for ny lovgivning.
  • Lovsforberedelsesfasen: Kommisionen forbereder lovforslaget med berørte parter.
  • Beslutningsfasen: EU-Parlamentet og Ministerrådet stemmer.
  • Implementeringsfasen: Medlemslandene implementerer loven og Kommissionen overser implementeringen.
 • Høringsprocedure: Ministerrådet skal lytte til Europa-Parlamentets holdning, men behøver ikke rette sig efter den.
 • Godkendelsesprocedure: Europa-Parlamentet skal godkende Ministerrådets beslutning.

Danmarks forbehold

 • Forbeholdet om unionsborgerskab: Unionsborgerskab erstatter ikke statsborgerskab.
 • Euroforbehold: DK er ikke forpligtet til at indføre euroen.
 • Forsvarsforbeholdet: DK deltager ikke i EU politik, der påvirker forsvarsområdet. Forsvarsforbeholdet blev afskaffet 1. juni 2022.
 • Retsforbeholdet: DK deltager ikke i det retslige samarbejde.

Integration i EU

 • Det øgede samarbejde mellem stater kaldes integration.
 • Typer af integration
  • I bredden: Flere lande og flere samarbejdsområder.
  • I dybden: Mere afgivelse af suverænitet.
  • Fra neden: Integration starter gennem løsning af fælles opgaver.
  • Fra oven: Integration starter med udvikling af fælles institutioner.
 • Integrationsteorier
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind