[5]

Noter

EU’s vigtigste institutioner

  • Det Europæiske Råd: Består af stats- og regeringsledere. Fastlægger EU’s politiske dagsorden. Udnævner en række nøgleposter i EU.
  • Ministerrådet: 27 ministre, 1 fra hvert medlemsland, hvilken afhænger af dagsorden. Behandler og vedtager EU-lovgivning i samarbejde med Parlamentet (lovgivende magt). Beslutninger vedtages i de fleste tilfælde med kvalificeret flertal (minimum 55 % af medlemslandenene der repræsenterer min. 65 % af EU’s befolkning) og i nogle tilfælde med enstemmighed.
  • Europa-Kommissionen: 27 kommissærer, 1 fra hvert medlemsland. Kommissærer udpeges af medlemslandene. Har initiativretten ift. lovforslag. Skal sørge for at beslutninger føres ud i livet og at EU-regler overholdes (udøvende magt).
  • Europa-Parlamentet: Den folkevalgte institution. Vælges til forholdstalsvalg. 705 medlemmer. Behandler og vedtager EU-lovgivning i samarbejde med Ministerrådet (lovgivende magt). Fører kontrol med Kommissionen og kan tvinge den til at gå af.
  • EU-Domstolen: EU’s dømmende magt. Sikrer at EU-retten overholdes, fortolkes og anvendes ens i hele EU.

EU-traktater

EU's retsakter

  • Forordning: Direkte lovkrav fra EU, der træder i kraft i medlemslandene, når det bl
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind