[5]

Lovgivningsprocessen i EU

Faser i den almindelig lovgivninsprocedure

I det følgende tager vi udgangspunkt i den almindelige lovgivningsprocedure. I denne procedure er Ministerrådet og Europa-Parlamentet ligestillet i lovgivningsarbejdet. Der findes også andre lovgivningsprocedurer. Vi gennemgår hørings- og godkendelsesproceduren i separate afsnit.

Idéfasen

Europa-Kommissionen har initiativretten i EU. Det betyder, at det kun er Kommissionen, der kan komme med lovforslag. Men inspirationen til lovforslag kan komme mange steder fra:

Europa-Kommissionens lovforslag skal bidrage til at nå EU’s målsætninger og værdier. Der er to principper bag EU-lovgivning:

  1. Subsidiaritetsprincippet: Det betyder, at politiske beslutning skal træffes så tæt på borgeren som muligt. I EU betyder det, at EU ikke skal lovgive på områder, hvor medlemsstaterne bedre kan håndtere problematikken.
  2. Proportionalitetsprincippet: Princippet betyder, at EU kun skal handle i det omfang det er nødvendigt for at nå målene i EU’s traktater samt at handlingen står i et rimeligt forhold til målet.

Forberedelsesfasen

Inden et lovforslag sendes videre til Ministerrådet og Europa-Parlamentet foregår der et kæmpe forberedelsesarbejde. Lovforslaget skal gøres konkret og det skal undersøges, hvilke konsekvenser lovforslaget eventuelt vil have. Kommissionen nedsætter en række arbejdsgrupper, der arbejder på lovforslaget. Her indgår embedsmænd fra Kommissionen o...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind