Realisme

Realismen er central for det moderne gennembrud

Realisme kan ses som et overordnet begreb for skrivestilen i det moderne gennembrud. Kritisk realisme, naturalisme og impressionisme er alle sammen skrivemåder, som på forskellig vis er realistiske. Man kan dog også skelne mellem realismen i sin rene form og de andre tre skrivestile.

Det er vigtigt at forstå, at realisme som skrivestil ikke kun fandtes i det moderne gennembrud. Andre former for realisme fandtes tidligere, og realismen er dukket op igen flere gange siden det moderne gennembrud. På denne side finder du en beskrivelse af realismen, som den kom til udtryk under det moderne gennembrud.

Det moderne gennembrud var et opgør med romantikken. Realismen som skrivestil er central for dette opgør. I romantikken handlede litteraturen mere om idealer end om den virkelige verden. Fokus var også mere på menneskets indre følelsesliv end på fx samfundsforhold. Litteraturen skulle vise noget skønt, og den skulle også selv være smukt udført. Det gjorde realismen i det moderne gennembrud op med.

Hvis du vil gå i dybden med realistiske træk som del af en større opgave, så kan du med fordel inddrage Herman Bangs syn på realismen i hans bog Realisme og Realister (1879). Her er der også flere detaljer om den realistisk...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind