Det moderne gennembrud (ca. 1870-1895)

Det moderne gennembrud er realismens gennembrud i dansk litteratur. Det er i denne periode, at forfattere aktivt begynder at forholde sig til realismen og dens kendetegn og virkemidler. De vil bruge realismen til at sætte virkelige problemer under debat. 

Dermed får realismen et samfundskritisk formål under det moderne gennembrud: Den skal skildre virkeligheden så genkendeligt og troværdigt som muligt, så samfundsproblemerne træder tydeligt og forståeligt frem i teksten.   

Derudover er det moderne gennembrud også tæt knyttet til naturvidenskaben. Det har den virkning, at mange forfattere fra perioden vil skrive realistisk på en neutral og objektiv måde. Realismen kan derfor føles meget observerende i tekster fra det moderne gennembrud, især fra understrømningerne naturalisme og impressionisme

Nogle af de vigtigste forfatter, der forbindes med perioden, er Henrik Pontoppidan, J.P. Jacobsen, Herman Bang, Olivia Levison, Henrik Ibsen, Amalie Skram og August Strindberg.  

Du kan læse mere om det moderne gennembrud i vores kompendie om perioden.