Noter

Hvad er realisme?

 • Realisme er en hovedstrømning i dansk litteratur.
 • Realisme er grundlæggende et forsøg på at gengive virkeligheden på en troværdig, direkte og genkendelig måde.
 • Målet med realisme er at få læseren til at tro på, at tekstens virkelighed kunne være læserens egen virkelighed.
 • Realismen slår for alvor igennem som litteraturhistorisk hovedstrømning under det moderne gennembrud (ca. 1870-1895).
 • Vi kan genfinde træk fra realismen i perioder og strømninger før 1870, fx poetisk realisme (ca. 1820-1850). Realismen bliver dog først en dominerende strømning fra ca. 1870.
 • Strømningen slår igennem på dette tidspunkt, fordi det moderne gennembruds forfattere vil skrive virkelighedsnær og samfundskritisk litteratur.
 • Realismen bliver derfor en vigtigt del af periodens opgør med romantikken, som ifølge det moderne gennembruds forfattere er for virkelighedsfjern og følsom.
 • Realismen ændrer måden, man skriver litteratur på, og hovedstrømningen præger litteraturen fra 1870 og frem til i dag, hvor realismen stadig har indflydelse.

Kendetegn

 • Realistiske tekster skildrer en verden, læseren genkender som virkeligheden.
 • Realismen gør ikke virkeligheden bedre, end den er, men prøver at fremstille virkeligheden så ærligt og direkte som muligt.
 • Realismen er kendetegnet af en realistisk skrivestil.
  • Den realistiske skrivestil har et almindeligt og forståeligt sprog. Det er ikke meningen, sproget skal tiltrække sig særlig opmærksomhed.
  • Person- og miljøbeskrivelserne er detaljerede.
  • Beskrivelserne tager udgangspunkt i sanserne, dvs. det man kan se, høre, lugte, smage og føle. Især synssansen er vigtig.
  • Tekstens opbygning er som regel traditionel og lineær. Der er en tydelig begyndelse, midte og slutning, og der laves ikke store spring i tid eller sted.
  • Det er typisk tydeligt markeret, hvornår og hvor handlingsforløbet finder sted. Der er ikke
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind