Kendetegn og skrivestil

Realismen skildrer en genkendelig og troværdig virkelighed

Realismen skildrer en genkendelig og troværdig virkelighed. Det betyder, at realismen får os til at tro på, at tekstens indhold kunne være virkeligt. 

Realismen gør teksten troværdig ved at skildre personer, miljøer, problemer og temaer, der fremstår genkendelige for læseren. Vi føler ofte, at der er noget ved tekstens personer, miljøer osv., vi har set eller oplevet før. Det kan for eksempel være, at personerne snakker, ligesom vi gør. I ældre litteratur kan personerne, miljøet og sproget måske virke fremmed for os i dag, men her handler det om, hvad der har virket genkendeligt og almindeligt for læseren dengang.

Sådanne lighedstegn får os til at tro, at tekstens virkelighed kunne være vores egen virkelighed. 

Virkeligheden fremstår upoleret og rå

Realismen er kendetegnet af upolerede og rå virkelighedsfremstillinger. Der lægges ikke skjul på, hvor ubehagelig og grim virkeligheden kan være. Tværtimod. Ofte giver realistiske tekster direkte indblik i de værste sider af samfundet. 

Forfattere bruger ofte realismens upolerede stil til at udøve samfundskritik. Når et miljø eller et problem i en tekst fremstår særligt grimt og ubehageligt, vil vi ofte få lyst til at ændre det. På den måde kan realismens forfattere bruge det upolerede og ærlige til at engagere læseren i samfundsproblemer og -debatter. 

Mange realistiske tekster skildrer for eksempel, hvor dårlige forhold den fattige underklasse lever under. Det ses både i tekster fra det moderne gennembrud og socialrealismen, hvor arbejdsklassens urimelige arbejdsvilkår skildres. Men det ses også i nyere realistiske romaner som Jonas T. Bengtssons Submarino og Jakob Ejersbos Nordkraft, der begge skildrer livet som stofmisbruger på samfundets bund.  

Skrivestil

Herunder finder du en række af den realistiske skrivestils vigtigste kendetegn, træk og virkemidler. 

Sproget er almindeligt og let at forstå

Sproget i realistiske tekster er typisk almindeligt og let at forstå. Det forsøger ikke at tiltrække sig opmærksomhed, men bliver i stedet brugt til at understrege tekstens indhold. På den måde er realismens sprogbrug anderledes end romantikken og modernismens, der oft...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind