Formidling og sprog

I dette afsnit kigger vi på, hvordan du kan bruge dit sprog på en måde, så du skaber en levende og overbevisende debatterende artikel.

Afsender og modtager

I opgaven skriver du som dig selv. Det vil sige som en gymnasieelev med en personlig og faglig stemme. Den faglige stemme trækker på din viden om danskfaget – fx viden om argumentation, litteraturhistorie, medier m.v. Den personlige stemme er din egen måde at formulere dig og argumentere på.

Modtageren for din artikel kan defineres som en person, der har interesse for kultur og litteratur. Din modtager kender også danskfaglige begreber som fx synsvinkel, diskurs og symbol. Det betyder, at du ikke behøver at definere disse ting i opgaven. Til gengæld skal du præsentere teksternes afsendere, synspunkter og kontekst, idet du skal gå ud fra, at modtageren ikke kender opgavehæftet.

Sproget i den debatterende artikel

Den debatterende artikel har to forskellige skrivehandlinger: diskutere og debattere. De er nødvendige at kende til, hvis du skal lave en god opgave. Du skal lægge vægt på nogle forskellige ting i dit sprog, alt efter om du skriver debatterende eller diskuterende.

Diskuterende afsnit

I det diskuterende afsnit skal du skabe overblik over de synspunkter, der knytter sig til emnet, og gøre din modtager klogere. Du skal ikke selv tage stilling eller argumentere for dine egne synspunkter i afsnittet. Så det diskuterende afsnit er baseret på synspunkter fra tekstmaterialet suppleret af synspunkter, som er almen viden om emnet. Det bruger citater og konkrete eksempler. Afsnittet må gerne problematisere, vise modsætninger og fremhæve uenigheder mellem teksternes synspunkter.

Sproget i det diskuterende afsnit skal være korrekt og holdt i en saglig og professionel stil. Derfor skal du gerne følge disse regler:

  • Skriv i nutid, så din tekst virker aktuel.
  • Skriv i et objektivt og neutralt sprog uden “jeg synes..”, “jeg mener” osv.
  • Hold dig til sagen og skriv
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind