Stedord

Stedordene er nogle af de ord, vi bruger allermest. Stedord står i stedet for navneord - de står "i stedet for" et andet ord, som de henviser til. Stedord er ord som:

den, det, de, jeg, du, hans, hendes, vi, I, min, mit, mine, nogen, nogle, sin, vores, sig.