Grundled

Grundleddet (krydset) er det vigtige led i sætningen, da det viser, hvem/hvad der gør det, som udsagnsleddet beskriver. Du finder grundleddet ved at spørge: "hvem eller hvad + sætningens udsagnsled".

Man kan sige, at grundleddet er sætningens hovedperson.

Jonas snakker.
    X 

Hvem snakker? Det gør Jonas.

Jonas er derfor grundleddet, da Jonas er sætningens hovedperson, og han er den, som gør noget.