7 nemme kommaregler

1. Sæt altid komma foran at, medmindre der følger et udsagnsord efter.

Hvis der ikke står et udsagnsord efter at, skal du altid sætte et komma foran at.

Der skal ikke komma foran at, når der følger udsagnsord efter. Det vil sige, de ord som du kan sætte “jeg” foran (jeg spiser, jeg drikker, jeg sover, jeg snakker, jeg skriver). Når udsagnsordet står efter at, vil det stå i navneform (at spise, at drikke, at sove, at snakke, at skrive). 

Eksempel
Det var længe siden, at de havde haft tid til at snakke sammen. 

Her skal være komma foran det første at, da der ikke følger et udsagnsord efter. 
Der skal til gengæld ikke komma foran det sidste at, da der her følger et udsagnsord - at snakke - efter. 

2. Sæt altid komma foran men.

Det er aldrig forkert at sætte komma foran men: Derfor er huskereglen:

Sæt altid komma foran men.

Eksempel
Solen skinner, men regnen kommer senere.

3. Sæt komma foran som/der, når de kan erstatte hinanden, medmindre som/der står efter et hv-ord.

Hvis du kan erstatte som med der, og sætningen har samme betydning, sætter du et komma foran som. Det samme gælder selvfølgelig, hvis du kan erstatte der med som.

Der er dog den undtagelse, at hvis som/der står efter et hv-ord(fx hvem, hvilke, hvor osv.), skal der ikke være komma foran som/der. Så skal der i stedet være komma foran hv-ordet.

Eksempel
Det er lærerne, som bestemmer dagens program i skolen.

Som kan erstattes af der - Det er lærerne, der bestemmer dagens program i skolen - og der skal være komma foran som.

4. Sæt altid komma i en opremsning.

I en opremsning af noget skal der altid komma imellem de enkelte ting - undtagen før det sidste ord, hvor kommaet erstattes af og/samt/eller.

Eksempel
De skulle købe æbler, appelsiner og pærer. 

5. Sæt komma før og, eller og for, når du i princippet kunne sætte et punktum og starte en ny sætning.

Når og, eller og for i princippet kunne erstattes med et punktum og begynde en ny sætning, skal der være komma.

Eksempel
a) De dansede hele natten, og næste morgen havde de ondt i fødderne.

Her kan i princippet sættes et punktum i stedet for og - De dansede hele natten. Næste morgen havde de ondt i fødderne - og der skal være komma foran og.

b) De dansede hele natten og hele næste dag. 

Der kan ikke sættes et punktum i stedet for og - De dansede hele natten. Hele næste dag - og der skal ikke være komma foran og

6. Sæt altid komma omkring indskudte sætninger.

Når der er en indskudt sætning, skal der altid komma omkring den. 
Det vil sige en sætning, som er “skudt ind” i den egentlige sætning. Du kan kende indskudte sætninger på, at hvis du fjerner dem, vil sætningen, der står tilbage, stadig give mening (dog med en lidt eller helt anden betydning).

Eksempel
Dagene går, som vi ofte taler om, alt for hurtigt.

Her kan sætningen - som vi ofte taler om - undværes, uden at sætningen går helt i stykker - Dagene går alt for hurtigt. - Der skal være komma omkring den indskudte sætning.

7. Sæt altid komma ved tilføjelser til sætningen (især, ifølge, fx). 

Når du tilføjer et forklarende led til din sætning, skal der altid være komma foran tilføjelsen. Det er ofte efter ord som især, fx, ifølge.

Eksempel
Vi overnatter ofte i telt på vores ferier, især om sommeren.

Her er leddet - især om sommeren - en tilføjelse til sætningen og skal adskilles af et komma.