7 nemme kommaregler

1. Sæt altid komma foran "at", medmindre der følger et udsagnsord efter.

Hvis der ikke står et udsagnsord efter "at", skal du altid sætte et komma foran "at".

Der skal ikke komma foran "at", når der følger udsagnsord efter. Det vil sige, de ord som du kan sætte “jeg” foran (jeg spiser, jeg drikker, jeg sover, jeg snakker, jeg skriver). Når udsagnsordet står efter "at", vil det stå i navneform (at spise, at drikke, at sove, at snakke, at skrive). 

Eksempel
Det var længe siden, at de havde haft tid til at snakke sammen. 

Her skal være komma foran det første "at", da der ikke følger et udsagnsord efter. 
Der skal til gengæld ikke komma foran det sidste "at", da der her følger et udsagnsord - at snakke - efter. 

2. Sæt altid komma foran "men".

Det er aldrig forkert at sætte komma foran "men": Derfor er huskereglen:

Sæt altid komma foran "men".

Eksempel
Solen skinner, men regnen kommer senere.

3. Sæt komma foran "som" og "der", når de kan erstatte hinanden, medmindre "som" eller "der" står efter et hv-ord.

Hvis du kan erstatte "som" med "der", og sætningen har samme betydning, sætter du et komma foran "som". Det samme gælder selvfølgelig, hvis du kan erstatte "der" med "som".

Der er dog den undtagelse, at hvis "som" eller "der" står efter et hv-ord (fx hvem, hvilke, hvor osv.), skal der ikke være komma foran "som" eller "der". Så skal der i stedet være komma foran hv-ordet.

Eksempel
Det er lærerne, som bestemmer dagens program i skolen.

"Hæng jakken i skabet, hvor der er bøjler."

4. Sæt komma i en opremsning.

I en opremsning af noget skal der altid komma imellem de enkelte ting - undtagen før det sidste ord, hvor kommaet erstattes af og/samt/eller.

Eksempel
De skulle købe æbler, appelsiner og pærer. 

5. Sæt komma før "og", "eller" og "for", når du i princippet kunne sætte et punktum og starte en ny sætning.

Når "og", "eller" og "for" i princippet kunne erstattes med et punktum og begynde en ny sætning, skal der være komma.

Eksempel
a) De dansede hele natten, og næste morgen havde de ondt i fødderne.

Her kan i princippet sættes et punktum i stedet for "og" - De dansede hele natten. Næste morgen havde de ondt i fødderne - og der skal være komma foran "og".

b) De dansede hele natten og hele næste dag. 

Der kan ikke sættes et punktum i stedet for "og" - De dansede hele natten. Hele næste dag - og der skal ikke være komma foran "og". 

6. Sæt altid komma omkring indskudte sætninger.

Når der er en indskudt sætning, skal der altid komma omkring den. 
Det vil sige en sætning, som er “skudt ind” i den egentlige sætning. Du kan kende indskudte sætninger på, at hvis du fjerner dem, vil sætningen, der står tilbage, stadig give mening (dog med en lidt eller helt anden betydning).

Eksempel
Dagene går, som vi ofte taler om, alt for hurtigt.

Her kan sætningen - som vi ofte taler om - undværes, uden at sætningen går helt i stykker - Dagene går alt for hurtigt. - Der skal være komma omkring den indskudte sætning.

7. Sæt altid komma ved tilføjelser til sætningen (især, ifølge, fx). 

Når du tilføjer et forklarende led til din sætning, skal der altid være komma foran tilføjelsen. Det er ofte efter ord som "især", "fx", "ifølge".

Eksempel
Vi overnatter ofte i telt på vores ferier, især om sommeren.

Her er leddet - især om sommeren - en tilføjelse til sætningen og skal adskilles af et komma.