Biord

Biord fortæller om tid, sted, måde og grad. Som regel knytter de sig til udsagnsordet og siger noget yderligere om det.

Eksempler:

Hun dansede smukt.

    udsagnsord biord 

Musikken lyder godt.

     Udsagnsord biord 

Der er to typer biord: fødte biord og -t biord.

Fødte biord

Fødte biord kan kun bruges som biord og kan næsten aldrig bøjes. Det er ord som: aldrig, endnu, gerne, naturligvis, nemlig, ofte, sandsynligvis, temmelig, vistnok

t-biord

t-biordene er dannet af tillægsord, hvor man tilføjer et -t. Hun dansede smukt. Musikken lyder godt. Disse kan, modsat de fødte biord, godt bøjes: Hun dansede smukkere end sin veninde. Musikken lyder bedre på dette anlæg.