Bindeord

Bindeordene er småord, der forbinder ord, led eller sætninger med hinanden.

Der findes to grupper: sideordningsbindeord og underordningsbindeord.

Sideordningsbindeord

og, men, eller, samt, for, thi, både - og

hverken - eller, enten - eller:

Disse forbinder ord, led og sætninger af samme slags:

Eksempler:

Han var stor, men sund.

Is eller kage?

Han løb en tur, og bagefter kom gæsterne. 

Underordningsbindeord

at, da, dengang, dersom, end, efter at, eftersom, for at, fordi, før, hvis, hvorvidt, idet, ifald, indtil, jo, ligesom, medmindre, mens, når, om, selv om, siden, skønt, som, så, så at, såfremt, så snart, til, uden at, ved at, m.fl.

Disse binder ledsætninger og helsætninger sammen.

Eksempler:

De var glade, fordi filmen startede.

Huset bliver bygget færdigt, når drengene kommer hjem.