Forholdsord

Forholdsord viser, hvor ting eller personer er i forhold til hinanden. Det er ord som:

på, i, langs, mellem, bag, til, mod osv.

Eksempler:

Hun står mellem de to mænd.

De kom gående mod hinanden.

De gik langs vejen.