Genstandsled

Genstandsleddet er det, der bliver udsat for noget - det led, som er genstand for en handling. Du finder genstandsleddet ved at spørge:"Hvem eller hvad + udsagnsled +  grundled.

Han drikker øl. 
  X      O      Δ

Hvad drikker han? Han drikker øl.
          O        X

Øl er svaret på spørgsmålet og er derfor genstandsleddet i sætningen.