Komma ved selvstændige dele

I sætninger kan der optræde selvstændige dele, som skal markeres med komma.

Det drejer sig om tilføjelser, afgrænsninger, tiltale og svar - også selvom de ikke består af et grundled og et udsagnsled.

Formålet med kommateringen er i alle disse tilfælde at vise, at der er en afgrænsning mellem delen og resten af sætningen. I princippet kan delene udelades af sætningen, da formålet er at præcisere eller fremhæve noget. 

Eksempler på tilføjelser
Jeg kan ikke lide insekter, især fluer.
Du kommer da til min fødselsdag, ikke?

Eksempler på tiltale
Tag det ganske roligt, Eva.
Tilde, skal du med i morgen?

Eksempler på afgrænsning
Av, jeg slog min finger. 
Hallo, kom lige her.

Eksempler på fremhævelse
Dagen i dag var, om muligt, en endnu bedre dag end i går.

Komma ved tilføjelser til sætningen (især, ifølge, fx). 

Når du tilføjer et forklarende led til din sætning, skal der altid være komma foran tilføjelsen. Det er ofte efter ord som især, fx, ifølge.

Eksempel
Vi overnatter ofte i telt på vores ferier, især om sommeren.

Her er leddet - især om sommeren - en tilføjelse til sætningen og skal adskilles af et komma.

Komma ved indskudte sætninger

Der skal altid være komma, når du har et indskudt led eller sætning. Det vil sige en længere del midt i din sætning, som du godt kunne undvære, uden at sætningen principielt går i stykker. 

Eksempel:
Skribenten har, i hvert fald i princippet, fat i den lange ende, når han argumenterer for større lighed.

I denne sætning kunne leddet ”i hvert fald i princippet” godt undværes, uden at sætningen går i stykker. Derfor er ”i hvert fald i princippet” et indskudt led, som vi skal sætte komma omkring, dvs. både før og efter.

Det samme gælder de såkaldte parentetiske ledsætninger. Det er, som navnet antyder, en ledsætning, som du kan sætte en parentes om, uden at meningen med sætningen går tabt. 

Eksempel
De spiste jordbær, som var plukket i haven, mens de drak mælk. 

De spiste jordbær (som var plukket i haven) mens de drak mælk.

Her kan du bruge en tommelfingerregel, der siger, at hvis man kan skrive “for øvrigt” eller “for resten” foran sætningen, så er det som regel en parentetisk ledsætning, som der skal komma omkring.

De spiste jordbær, som [for øvrigt] var plukket i haven, mens de drak mælk.