Komma foran ledsætninger

Når du har en hovedsætning efterfulgt af en ledsætning, hedder reglen, at det er valgfrit, om du vil sætte komma. Så her skal du tage en beslutning og være konsekvent i hele teksten. 

Vi anbefaler, at du sætter startkomma, det vil sige komma foran ledsætninger, det gør vi selv i vores vejledninger. 

En ledsætning er en sætning, som ikke kan stå alene. Fx: 

...for det var blevet koldt. 
...men de tog alligevel afsted.
...så længe du ikke kommer for sent.

Eksempel
De havde besluttet, at de ville tage en tur i skoven. 
De havde besluttet at de ville tage en tur i skoven.

Her har du hovedsætningen  - de havde besluttet -  efterfulgt af en ledsætning - at de ville tage en tur i skoven.

I det første eksempel er der komma foran ledsætningen, i det andet er der intet komma. Begge dele er korrekt, så længe du er konsekvent. 

Hvis du vælger at sætte komma foran ledsætninger, skal du huske, at der skal være et sæt grundled+udsagnsled på hver side af kommaet. Grundled = X, udsagnsled = O. Som i eksemplet:

De havde besluttet, at de ville tage en tur i skoven.
X           O-O                    X      O-O

Hvor skal kommaet stå foran ledsætninger?

Ledsætninger indledes ofte af bestemte ord, som du kan kigge efter, når du skal identificere en ledsætning. Det er ord som:  

 • at
 • hv-ord
 • som
 • der
 • om
 • for
 • når
 • da
 • fordi
 • idet
 • selvom
 • men

Det er også de ord, som kommaet som regel skal stå foran - hvis du vælger at sætte komma foran ledsætninger.

Eksempel
De ville tage en tur i skoven, når kaffen var klar.
Det var ikke godt vejr, fordi det regnede og blæste.
De tog afsted, selvom det regnede meget.

For at tjekke, hvor kommaet før ledsætningen skal stå, kan du gøre brug af ombytningsprøven. Her bytter du om på ledsætningens og hovedsætningens rækkefølge for at se, hvor sætningen kan deles meningsfuldt op. Fx:

De ville tage en tur i skoven når kaffen var klar.kaffen var klar, ville de tage en tur i skoven når. Denne sætning giver ikke mening → når kaffen var klar, ville de tage en tur i skoven - det giver mening, og kommaet skal altså stå foran når

Komma foran at

Hvis du vælger at sætte komma foran ledsætninger, skal der komma foran at, medmindre der følger et udsagnsord i navneform efter. 

Eksempel
Det var længe siden, at de havde haft tid til at snakke.

Der skal være komma foran det første at, som her indleder en ledsætning, men ikke efter det andet, da der her følger en navneform efter - at snakke

At have styr på, hvornår der skal være komma før at, og hvornår der ikke skal, er vigtigt. Dette er noget af det mest grundlæggende i kommatering på dansk. Fejl i ’komma før at’ er meget tydelige for læreren, men når du har styr på det, giver det til gengæld et godt indtryk!

Komma foran men

Når men forbinder to helsætninger, skal der være komma foran men

Det vil sige, at når du har to sæt grundled+udsagnsled adskilt af et men, skal der komma foran men

Eksempel
Solen skinner, men regnen kommer senere. 

Solen skinner   regnen kommer
   X          O              X          O

Det er faktisk aldrig forkert at sætte komma foran men, så denne regel er nem at huske: 

Altid komma foran men.

Det vil sige, at kommaet også må sættes foran men, selvom der ikke er noget grundled og udsagnsled på hver side.

Eksempel
Maden er god, men kold. 

NB: Det er også tilladt at udelade komma foran men, hvis du ikke sætter startkomma, eller hvis sætningen er ufuldstændig som eksemplet ovenfor: “Maden er god men kold” er derfor også korrekt. Det er dog altid korrekt at sætte komma foran men, så vi anbefaler huskereglen: Altid komma foran men.

Komma foran som/der

Hvis du har valgt at sætte kommaer før ledsætninger, skal du være opmærksom på ordet som. Der skal komma foran som, når det indleder en ledsætning. En god huskeregel til dette er, at der skal komma foran som, når det kan erstattes af der

Eksempel
I skolen er det lærerne, som bestemmer dagens program.
I skolen er det lærerne, der bestemmer dagens program. 

Der skal omvendt ikke komma foran som, hvis det ikke kan erstattes af der

Eksempel
Regnvejret føles som et brusebad. 

Huskereglen kan selvfølgelig også vendes om, så den hedder: der skal være komma foran der, når det kan erstattes af som.

Undtagelse 
Der skal ikke være komma foran som/der, når det står i samme sætning som en ledsætning, der indledes med et hv-ord. Så skal det nemlig i stedet stå foran hv-ordet.

Eksempel
I morgen får vi svar på, hvor mange af ansøgerne der er kommet ind på uddannelsen.

Her skal der altså komma foran hv-ordet, som indleder ledsætningen, men ikke også foran der(/som) i samme sætning.

Ombytningsprøven

Hvis du er i tvivl om, hvor kommaet skal stå, kan du gøre brug af ombytningsprøven. 

Eksempel
De kunne bedst lide campingpladserne hvor der var vand.

Hvor skal kommaet stå i denne sætning? Foran hvor eller foran der? Her bruger vi ombytningsprøven, hvor vi bytter rundt på rækkefølgen i sætningen:

Vi prøver, om der skal være komma foran “der”. Det gør vi ved at dele sætningen før “der” og så bytte om på rækkefølgen i sætningen:

Der var vand, kunne de bedst lide campingpladserne hvor.

Det fungerer ikke, så derfor skal kommaet ikke stå foran der.

Vi prøver, om kommaet skal være foran hvor. Det gør vi ved at dele sætningen før hvor og så bytte om på rækkefølgen i sætningen:

Hvor der var vand, kunne de bedst lide campingpladserne.

Det fungerer meget bedre, så derfor skal kommaet stå foran hvor:

De kunne bedst lide campingpladserne, hvor der var vand.

Komma foran om

Om er også et ord, du skal være opmærksom på, når du sætter komma før ledsætninger.

Der skal være komma foran om, når det indleder en ledsætning. 

Eksempel
Hun spurgte dem, om de ville spise frokost sammen. 

Hun spurgte dem (hovedsætning), om de ville spise frokost sammen (ledsætning).

Ikke komma foran om

Vær opmærksom på, at kommaet ikke skal stå foran om, hvis det ikke indleder ledsætningen. I stedet skal kommaet netop stå foran det ord, der indleder ledsætningen. 

Eksempel
Diskussionen handler om, at der er to forskellige vinkler på sagen.
Det taler vi om, hvis du kommer på lørdag.
Bogen handler om, hvem der skød Olof Palme. 

Her kan du også bruge ombytningsprøven, hvor du bytter rundt på rækkefølgen af hovedsætningen og ledsætningen, til at finde ud af, hvilket ord, der indleder ledsætningen. 

Eksempelvis: Det taler vi om hvis du kommer på lørdagOm hvis du kommer på lørdag, taler vi. Den sætning fungerer ikke → Hvis du kommer på lørdag, taler vi om det. Det fungerer, og sætningen skal altså deles sådan: Det taler vi om, hvis du kommer på lørdag.

Komma foran samt

Der skal være komma foran samt, når det indleder en ledsætning.

Eksempel
De talte om det gode vejr, samt at de gerne ville på ferie.

Det vil sige, at der et sæt grundled+udsagnsled på hver side af kommaet:

De talte om det gode vejr(hovedsætning), samt at de gerne ville på ferie(ledsætning).

Der skal altså ikke komma foran samt i denne sætning:

Hun fik penge til at køre med bussen samt til at tage med toget.

Her er der kun ét grundled og udsagnsled: Hun fik

Bemærk: Ligesom ved og skal der ikke komma foran samt i en opremsning. 

Eksempel
De havde besøgt deres mor, far, onkel, tante samt deres farmor.
Vi gav dem mulighed for at rejse, se en masse seværdigheder samt at sove på et dejligt hotel.