[17]

Noter

Hvad er celler?

  • Celler er de mindste strukturer, som udgør selvstændigt liv. Dvs., at celler bl.a. har egen metabolisme (stofskifte) og selv kan formere sig ved celledeling.
  • Celler indgår i encellede eller flercellede organismer:
    • Encellede organismer består kun af én celle. Gærceller og bakterieceller er eksempler på encellede organismer.
    • Flercellede organismer består af mange celler, som hver især er specialiseret til at udføre bestemte opgaver. Blodceller, leverceller etc. er eksempler på specialiserede celler i mennesker.

Cellers opbygning

Celler indeholder forskellige organeller, som er strukturer inde i cellen, der udfører bestemte opgaver. Cellens indhold af organeller og andre celledele varierer afhængig af celletypen. Alle celler har:

  • DNA, som indeholder cellens gener.
  • En cellemembran, som omgiver cellen. Cellemembranen er et dobbeltlag af fosfolipider (fedt). Små, upolære og uladede molekyler kan trænge direkte igennem cellemembranen. Andre stoffer skal transporteres ind eller ud af cellen ved membrantransport.
  • Ribosomer, som oversætter mRNA til protein under proteinsyntesen.
  • Cytosol, som er væsken ind
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind