Celler

Biologi C, B og A + Biotek A.

Celler er de mindste enheder, der kan leve og formere sig selvstændigt. Alle levende organismer består af en eller flere celler.

Her i kompendiet kan du læse om, hvilke celletyper der findes, og hvordan cellerne er opbygget hos forskellige typer af levende organismer.

 

Her kan du læse et uddrag af kompendiets tekst om forskellige typer af celler:

Eukaryote celler er celler med cellekerne. Flercellede organismer består altid af eukaryote celler, men der findes også mange encellede eukaryote organismer. Her er de overordnede eukaryote celletyper:

  • dyreceller
  • planteceller
  • svampeceller (både flercellede svampe og gær, som er encellede svampe)
  • alger
  • protister (bl.a. protozoer, der er encellede dyr).

Dyre- og planteceller er de eukaryote celletyper, du primært skal arbejde med i Biologi eller Bioteknologi. Du bør dog også vide, hvad der karakteriserer svampe og alger, da du ofte kommer til at arbejde med f.eks. gærcellers vækst og algevækst i vandmiljøer. Du kan læse om hver af disse fire eukaryote celletyper længere fremme i kompendiet. Protister er ikke en del af dit pensum.

Prokaryote celler

Prokaryote celler er celler uden cellekerne. Prokaryote celler lever altid som encellede organismer. Der findes to overordnede typer af prokaryote organismer:

  • bakterier
  • arkebakterier.

Du skal arbejde meget med bakterier i Biologi eller Bioteknologi. Arkebakterier er til gengæld ikke en del af dit pensum. Her vil vi blot nævne, at arkebakterier lever i alle mulige forskellige miljøer, ligesom bakterier gør, men at mange arkebakterier er specialiserede til at leve ved ekstreme forhold – f.eks. i varme kilder eller...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Celler

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.