Dyreceller

Biologi C, B og A + Biotek A.

Dyreceller er en type eukaryote celler – dvs. celler, som har en cellekerne.

Du kommer meget ofte til at arbejde med dyrecellers opbygning i Biologi. Det skyldes især, at celler i mennesker er dyreceller.

Dyrecellen består af cellemembran, cellekerne og cytoplasma

Dyreceller består af tre overordnede dele: cellemembranen, cellekernen og cytoplasma. Cytoplasma er en fællesbetegnelse for alle cellens organeller og for den væske, som fylder cellen. 

Herunder kan du læse om cellemembranens, cellekernens og organellernes funktion i dyrecellen. På figur 1 kan du se, hvordan de forskellige strukturer ser ud, og hvordan de indgår i cellen.

Figur 1. Dyrecellers opbygning. Kilde: Kelvin Song / CC BY 1.0.

Cellemembranen

Cellemembranen er dyrecellens afgrænsning mod omgivelserne. Membranen er opbygget af et dobbelt lag af fosfolipider, som er en bestemt type fedtstoffer. Fosfolipider består af en hydrofob hale (dvs. vandskyende) og et hydrofilt hoved (dvs. vandsøgende). Derfor er fosfolipiderne i dobbeltmembranen placeret med hovederne ud mod hhv. cellens indre og cellens omgivelser. Halerne vender derimod ind i området inde i dobbeltmembranen. Det ser ud som vist på figur 2.

Du kan læse mere om fosfolipiders opbygning i kompendiet om fedtstoffer.

Figur 2. Cellemembraner er opbygget af et dobbelt lag af fosfolipider. Kilde: Mariana Ruiz Villareal / CC BY 4.0.

Små molekyler som f.eks. vandmolekyler kan passere ind eller ud af cellen direkte gennem det dobbelte lipidlag. Større molekyler skal dog transporteres over membranen. Derfor ind...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind