Proteinsyntese

Proteinsyntese er cellers oversættelse af gener til protein. 

En celle danner alle sine nødvendige proteiner ved proteinsyntese. Det kan f.eks. være proteiner til nye celledele eller til signalstoffer, så cellen kan kommunikere med omgivelserne.

Proteinsyntesen har to dele:

  • Transkriptionen indebærer, at cellen oversætter den genetiske kode i DNA til mRNA. mRNA er en form for "aftryk" af koden i DNA.
  • Translationen indebærer, at koden i mRNA oversættes til protein.

Her kan du se et uddrag af kompendiets gennemgang af, hvordan protein dannes ved translationen

Translationen består af disse trin:

  1. Ribosomet bevæger et codon på mRNA i position til at blive oversat til protein.
  2. Et bestemt tRNA-molekyle kommer hen til ribosomet. tRNA består af en foldet RNA-kæde som vist på figuren. tRNA-kæden har et såkaldt anticodon i den ene ende. Anticodonnet er tre baser, der er komplementære til codonnet på mRNA-strengen. Ribosomet presser mRNA'ets codon og tRNA'ets anticodon sammen.
  3. tRNA'et har bundet en bestemt type aminosyre i modsatte ende af sit anticodon. Codonnet på mRNA-strengen koder for denne aminosyre. Ribosomet binder nu tRNA'ets aminosyre fast på den peptidstreng (dvs. korte aminosyrestreng), som ribosomet er i gang med at danne.
  4. Ribosomet rykker mRNA'et et codon frem og kobler en ny aminosyre på den voksende peptidstreng.
  5. Ribosomet...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind