Proteinsyntese

Biologi C, B og A + Biotek A.

Proteinsyntese er cellers oversættelse af gener til protein. En celle danner alle sine nødvendige proteiner ved at udføre proteinsyntese. Det kan f.eks. være proteiner til nye celledele eller til signalstoffer, så cellen kan kommunikere med omgivelserne.

Proteinsyntesen har to dele: transkriptionen og translationen.

  • Transkriptionen indebærer, at cellen oversætter den genetiske kode i DNA til mRNA. mRNA er en form for "aftryk" af koden i DNA.
  • Translationen indebærer, at koden i mRNA oversættes til protein i cellens cytosol.

På kompendiets kommende sider gennemgår vi, hvordan proteinsyntesen forløber.

Her kan du se et uddrag af kompendiets gennemgang af, hvordan protein dannes ved translationen:

Translationen består af disse trin:

  1. mRNA'et bevæger et codon position i ribosomet, så codonnet kan blive aflæst.
  2. Et såkaldt tRNA-molekyle kommer hen til ribosomet. tRNA består af en foldet RNA-kæde som vist på figur 1. tRNA-kæden har et såkaldt anticodon i den ene ende. Anticodonnet er tre baser, der er komplementære til codonnet på mRNA-strengen. mRNA'ets codon og tRNA'ets anticodon kan derfor binde til hinanden i ribosomet.
  3. tRNA'et har bundet en bestemt type aminosyre i modsatte ende af sit anticodon. Det er denne type aminosyre, som codonnet på mRNA-strengen koder for. Ribosomet binder nu tRNA'ets aminosyre fast på den peptidstreng (dvs. korte aminosyrestreng), som ribosomet er i gang med at danne.
  4. tRNA-molekylet fjerner sig fra ribosomet.
  5.  mRNA'et...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind