Cellemembran

Biologi C, B og A + Biotek A.

Cellemembranens funktion

Cellemembranen afgrænser cellen og omgiver alt cellens indhold, dvs. cytoplasma og cellekernen. Stoffer skal derfor passere over cellemembranen, hvis stofferne skal ind i eller ud af cellen.

Alle celletyper har en cellemembran. Cellemembranen er dyrecellers direkte afgrænsning mod omgivelserne. Planteceller, svampeceller og bakterier har en cellevæg uden om deres cellemembran.

Cellemembranens opbygning

Cellemembranen består af et dobbelt lag af fosfolipider, som er en bestemt type fedtstoffer. Fosfolipider har en hydrofob hale (dvs. vandskyende) og et hydrofilt hoved (dvs. vandsøgende).

Fosfolipiderne vender de hydrofile hoveder ud mod hhv. cellens indre og cellens omgivelser, hvor der er vand. De hydrofobe haler...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind