[17]

Membrantransport

Biologi C, B og A + Biotek A.

Membrantransport er forskellige processer, som transporterer stof ind i eller ud af cellen. Nogle af transportprocesserne kræver energi (de er aktive), mens andre processer foregår uden energiforbrug i cellen (de er passive).

I vores kompendium om membrantransport kan du læse mere om passiv og aktiv transport over cellemembranen:

Membrantransport

Her kan du læse om de forskellige typer af transport over cellemembranen.