[17]

Begreber

Aktiv transport

Aktiv transport er transport af stof over cellemembranen fra et område med en lav stofkoncentration til et område med en højere stofkoncentration. Transporten sker altså mod stoffets koncentrationsgradient. Aktiv transport er en energikrævende proces, da transportproteiner aktivt skal flytte stoffet.

Bakterie

Bakterier er en type prokaryoter, dvs. celler uden cellekerne.

Celle

En celle er den mindste enhed, der kan leve og formere sig selvstændigt. Selvstændigt liv indebærer først og fremmest, at celler har deres egen metabolisme, og at de selv kan formere sig ved celledeling. Alle levende organismer består af en eller flere celler.

Celledeling

Celledeling er deling af en celle til nye datterceller. Mitose (almindelig celledeling) og meiose (kønscelledeling) er de vigtigste typer celledeling.

Cellekerne

Cellekernen er en struktur, der findes i eukaryote celler. Cellekernen indeholder bl.a. eukaryote cellers kromosomer, som består af DNA. Transkriptionen (første del af proteinsyntesen) sker i cellekernen.

Cellemembran

Cellemembranen er en struktur, der afgrænser cellen og omgiver alt dens indhold. Alle celletyper har en cellemembran. Cellemembranen er dyrecellers direkte afgrænsning mod omgivelserne. Planteceller, svampeceller og bakterier har en cellevæg uden om deres cellemembran.

Cellevæg

Cellevæggen er en struktur, der findes uden om cellemembranen hos plante- og svampeceller samt hos de fleste bakterier. Cellevæggen beskytter cellen og giver den strukturel støtte. Cellevæggen kan have lidt forskellige opbygninger, og det udnyttes bl.a. til identifikation af bakterier ved gramfarvning .

Cytoplasma

Cytoplasma er cytosolen (væsken inde i en celle) plus organellerne (men uden en evt. cellekerne).

Cytosol

Cytosolen er væsken inde i en celle.

DNA

DNA er store organiske molekyler, der findes i cellerne hos alle levende organismer. DNA består af to DNA-strenge, der er opbygget af fire forskellige  nukleotider. Nukleotidernes rækkefølge i DNA-strengene udgør cellens genetiske kode. Den genetiske kode kan oversættes til proteiner ved proteinsyntesen.

Diffusion

Diffusion er stofs bevægelse fra et område med høj stofkoncentration til et områ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind