[18]

Biologi A | Noter

Her finder du vores notesamling til Biologi A på STX. Notesamlingen er udarbejdet af vores redaktør i Biologi og dækker langt størstedelen af de emner, som kan optræde i dit pensum. Du kan derfor bruge notesamlingen til at læse op til din eksamen i Biologi A.

Hvis du gerne vil læse en mere detaljeret gennemgang af stoffet i noterne, kan du klikke på tekstens links. Linkene sender dig videre til vores Biologi-kompendier om hvert enkelt emne.

I noterne kan du læse om:

Her kan du se et uddrag af noterne om genetik:

Bioinformatik handler om at arbejde med genetiske data i store databaser. Databaserne indeholder gensekvenser fra mange forskellige arter og fra mange forskellige populationer og individer af samme art. Du kan komme til at arbejde med bioinformatik i to sammenhænge:

Slægtskabsanalyser

 • Slægtskabsanalyser er undersøgelser af det evolutionære slægtskab mellem forskellige arter eller populationer.
 • Man undersøger evolutionært slægtskab ved at se på antallet af forskelle i basesekvenser på tværs af forskellige arter/populationer.
 • Antallet af forskelle i basesekvenserne angives i en afstandsmatrice. Afstandsmatricen danner udgangspunkt for opstilling af et fylogenetisk træ. Det fylogenetiske træ er en visuel fremstilling af arternes/populationernes indbyrdes slægtskab.

Biodiversitetsundersøgelser

 • Man kan indsamle DNA fra en biotop og bruge genetiske databaser til at fastslå, hvilke arter der lever i biotopen. Her bruges bioinformatik til at udføre biodiversitetsundersøgelser.
 • Man kan også undersøge, hvor mange individer af forskellige arter der lever i en biotop.
 • Real-time PCR er...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Biologi A | Noter

[18]
Bedømmelser
 • 25-03-2020
  Givet af 3.g'er på STX
  dette materiale er rigtig godt for at gennemgå emner man har haft gennem de seneste år
 • 07-03-2024
  Givet af 1.g'er på STX
 • 11-12-2023
  Givet af 3.g'er på STX
 • 24-05-2023
  Givet af 3.g'er på STX